E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

twoje prawa – wspólna sprawa

– wstęp do praw człowieka i obywatela

Projekt “Twoje prawa – wspólna sprawa” to zdobywanie wiedzy bez ograniczeń, przez otwarte i powszechnie dostępne kursy e-learningowe.
Kursy poświęcone są szeroko rozumianej tematyce praw człowieka i obywatela. Dodatkowo jest to ciekawy materiał dydaktyczny dla nauczycieli, do wykorzystania podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie i historii.
Szkolenie “Twoje prawa – wspólna sprawa – wstęp do praw człowieka i obywatela” zawiera 16 interaktywnych lekcji, zakończonych krótkimi testami podsumowującymi zdobytą wiedzę. Użytkownicy, którzy pozytywnie zakończą kurs mogą automatycznie wygenerować imienny dyplom.

aktualności

Bądź zawsze na bieżąco w sprawach prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby przeczytać wszystkie nasze publikacje przejdź do strony Aktualności.