E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

Treści

treści

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę – dobrze trafiłeś! 

Na tej stronie zamieszczamy publikacje, raporty i broszury edukacyjne – czyli szeroko rozumiane materiały dodatkowe dotyczące kwestii praw człowieka i spraw ważnych dla obywateli. Materiały powstały w ramach projektów realizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) i dotyczą wielu ważnych tematów.

Zapraszamy do lektury!

Równe traktowanie w szkole.
Raport z badania w szkołach oraz analiza ilościowa programów wychowawczo-profilaktycznych

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022

Raport RPO z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2022 r.

 

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

 

Świat dostępny dla wszystkich – broszura informacyjna