E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

PROJEKT

projekt “twoje prawa – wspólna sprawa”

to projekt Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BPRO). Projekt powstał z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), który realizuje swoją misję edukacyjną związaną z upowszechnianiem wiedzy o prawach człowieka i obywatela. 

Zdobywaj wiedzę bez ograniczeń dzięki otwartym i powszechnie dostępnym kursom e-learningowym.  

kursy

zostały przygotowane dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych. Kursy poświęcone są szeroko rozumianej tematyce praw człowieka i obywatela.  Dodatkowo jest to ciekawy materiał dydaktyczny dla nauczycieli, do wykorzystania podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie i historii. Pierwszy kurs nosi tytuł: “Twoje prawa – wspólna sprawa  – wstęp do praw człowieka i obywatela” i zawiera 15 interaktywnych lekcji, zakończonych krótkimi testami podsumowującymi zdobytą wiedzę. Użytkownicy, którzy pozytywnie zakończą kurs mogą automatycznie wygenerować imienny dyplom.

uczniowie i nauczyciele

oraz wszyscy zainteresowani tematyką praw człowieka i obywatela mogą korzystać z kursów w dowolnym terminie i miejscu, w szkole lub w wolnym czasie w domu, na dowolnym urządzeniu  – smartfonie, tablecie, komputerze. Co więcej – dostęp do kursów jest całkowicie powszechny i otwarty – i co najważniejsze – nie wymaga logowania! Po zakończeniu kursu użytkownik wpisuje imię i nazwisko w celu wygenerowania dyplomu. Dane te nie będą zapisywane na platformie.

autorzy

kursów to eksperci pracujący lub współpracujący z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. To specjaliści w swoich dziedzinach. 

materiały dodatkowe


dostępne są na platformie w zakładce Aktualności, gdzie prezentujemy ciekawe wiadomości dotyczące działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także w zakładce Treści, gdzie znajdują się publikacje, raport, broszury edukacyjne, słowem – ciekawe materiały dodatkowe, dla wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka i obywatela. Dodatkowo w zakładce O Rzeczniku Praw Obywatelskich przedstawiamy najważniejsze informacje o zakresie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i kolejnych Rzeczników.

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub ENNHRI. Ani Unia Europejska, ani ENNHRI nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.