E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

AKTUALNOŚCI

RPO: patostreaming narusza ludzką godność i prawo do prywatności. UODO: osoba prowadząca kanał wideo miała zgody osoby nagrywanej

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę osoby wykorzystywanej i poniżanej w jej domu przez patostreamerów. Wykorzystując nieporadność życiową, chorobę i nieświadomość tej osoby, prowadzą oni transmisję w Internecie - z czego czerpią zyski. Budzi to zastrzeżenia RPO z punktu widzenia art. 30 Konstytucji, zgodnie z którym przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.
CZYTAJ DALEJRPO: patostreaming narusza ludzką godność i prawo do prywatności. UODO: osoba prowadząca kanał wideo miała zgody osoby nagrywanej

Childgrooming. Konieczne są zdecydowane działania dla dobra dzieci i młodzieży. Pismo do NASK.

Badania wskazują na znaczny wzrost skali zjawiska “childgrooming”, czyli zdobywania za pośrednictwem Internetu zaufania dziecka w celu seksualnego wykorzystania. Sprawcy często stosują wyrafinowane strategie manipulacji, m.in. udają werbunek do agencji modelek lub symulują głęboką relację przyjacielską lub romantyczną – co dzieci nie zawsze i nie w każdej fazie mogą odbierać jako namawianie do zachowań seksualnych.
CZYTAJ DALEJChildgrooming. Konieczne są zdecydowane działania dla dobra dzieci i młodzieży. Pismo do NASK.

Marcin Wiącek: Jak ulepszyć system oceny matur? Odpowiedzi CKE i MEIN

Obecne zasady sprawdzania zadań maturalnych mogą prowadzić do zarzutów, że wynik egzaminu zależy w dużej mierze od uznania egzaminatora. Na ocenę mogą wpływać m. in. niewłaściwe przeszkolenie egzaminatorów, ich zbytnia surowość, brak uważności, zmęczenie, pomijanie specyficznych trudnościach w nauce osoby zdającej czy niejasne wymogi.
CZYTAJ DALEJMarcin Wiącek: Jak ulepszyć system oceny matur? Odpowiedzi CKE i MEIN

Dane o wadze czy wyniku testów sprawnościowych wszystkich uczniów – w publicznej bazie. Odpowiedź MSiT

Informacje m.in. o wieku, płci, wzroście, wadze czy wyniku testów sprawnościowych wszystkich uczniów trafią do publicznej bazy, która ma monitorować sprawność fizyczną i wyłaniać talenty. Przetwarzanie danych, w tym danych wrażliwych, odbywa się jednak bez zgody uczniów czy rodziców
CZYTAJ DALEJDane o wadze czy wyniku testów sprawnościowych wszystkich uczniów – w publicznej bazie. Odpowiedź MSiT