E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

Archiwa Aktualności - E-learning BRPO

Kategoria Aktualności

RPO: patostreaming narusza ludzką godność i prawo do prywatności. UODO: osoba prowadząca kanał wideo miała zgody osoby nagrywanej

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę osoby wykorzystywanej i poniżanej w jej domu przez patostreamerów. Wykorzystując nieporadność życiową, chorobę i nieświadomość tej osoby, prowadzą oni transmisję w Internecie - z czego czerpią zyski. Budzi to zastrzeżenia RPO z punktu widzenia art. 30 Konstytucji, zgodnie z którym przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.

Childgrooming. Konieczne są zdecydowane działania dla dobra dzieci i młodzieży. Pismo do NASK.

Badania wskazują na znaczny wzrost skali zjawiska “childgrooming”, czyli zdobywania za pośrednictwem Internetu zaufania dziecka w celu seksualnego wykorzystania. Sprawcy często stosują wyrafinowane strategie manipulacji, m.in. udają werbunek do agencji modelek lub symulują głęboką relację przyjacielską lub romantyczną – co dzieci nie zawsze i nie w każdej fazie mogą odbierać jako namawianie do zachowań seksualnych.